kram-pa-ma

Ditt val av mat hjälper oss att förändra världen

Wednesday 05 October 2016

Vi har vant oss vid att äta snabb skräpmat som egentligen inte innehåller någon riktig mat. Vi köper rengöringsmedel för hemmet, håret och kroppen, som skulle kunna ersättas med en enkel nedbrytbar tvål. Vi förgiftar våra hem och slösar våra pengar utan någon bra anledning. Varför? För att reklamindustrin säger det. De vill att vi ska köpa deras produkter.

Om ett företag förgiftar miljön eller använder sig av fula businessmetoder, och vi slutar köpa deras produkter, så kommer de att ändra sig. Om du inte vill ha GMO i din mat, låt bli att köpa sådan mat. Samma minut som vi börjar att ta ansvar och spendera våra pengar klokt, så kommer varje politiker, varje företag och ledare världen runt, veta att vi har vaknat upp.

Det här är 2000-talet. Om vi använder våra resurser smart, finns det ingen anledning till att inte alla ska kunna få vad de behöver. Det finns ingen som helst anledning till att människor fortfarande svälter till döds på vår planet.

Det som människor över hela världen vill, är att få leva i fred, frihet och rättvisa, i en ren miljö. När vi ser oss omkring och märker att det inte är så det är, då vet vi också att majoriteten av människorna inte blir lyssnade på. Det är första tecknet på att vårat system inte fungerar. Regeringen kommer inte att ändra på dessa saker åt oss, det är upp till oss “vanliga människor” att göra det.

Inget företag kommer fortsätta med en tjänst eller produkt som du, konsumenten, inte kommer att köpa. Det är väldigt viktigt att du förstår det här, eftersom det ger dig slutgiltig makt att förändra den värld du lever i.

Företag är väldigt måna om att du ska köpa deras produkter, för annars går de i konkurs. Det är något inte många vill vara med om. Om du väljer att spendera dina pengar vist, så kan du hjälpa de företag som gör business på ett socialt ansvarsfullt sätt.

Woody Harrelson, skådespelare

 

Originaltext:

“We get into the habit of buying junk fast foods that have no actual food in them. We buy gallons of poisonous household cleaners when one degradable soft soap would do. We are poisoning our homes and wasting our hard earned money for no good reason. Why? Because the advertising industry tells us to. They just want you to buy stuff.

“For example, if a company pollutes the environment or uses bad business practices, if you don’t buy their stuff they would change; if you don’t want food with chemicals or GMOs in it, then don’t buy it. The minute we start taking responsibility and spending our money wisely, every politician, every corporation and leader around the world is gonna know that we have woken up.

“This is the 21st century. If we use our resources wisely, there’s no reason why anyone shouldn’t have what they need. There is no reason, whatsoever, why people are still starving to death on our planet. The common man or woman whether they are Israeli or Palestinian, Protestant or Catholic, Iraqi or American, common man just wants to live in peace and justice in a clean environment.
“When we look around the world and we see that that is not the case, we know that the will of the majority is not being listened to. That’s the first sign that our system is broken. Government won’t make these changes for us; yet again it is down to the common man.
“No company will continue a practice or product that you, the consumer, will not buy. It’s vitally important that you understand this because this gives you ultimate power to change the world you live in.
“Companies are extremely sensitive about you buying their products because if you don’t buy their stuff, they go out of business. That’s not something many companies are willing to consider and by choosing to spend your money wisely you can promote those companies that do business in a socially responsible way.”